NFX

Z CZFree Wiki
Verze z 24. 1. 2007, 18:37, kterou vytvořil Dan tencl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

NFX (Neutral czFree eXchange) je sdružení právnických osob, které chce vytvořit prostředí důvěry mezi czf sítěmi velikosti cloudu, které umožní společné projekty.

projekty (leden 2007):

- propojovací NCX uzel v Sitelu

- společná konektivita

Bližší info viz NFX.cz nebo NFX.czf