CZF-RFC-SUBCLOUD

Z CZFree Wiki
Verze z 31. 12. 2006, 02:03, kterou vytvořil Xchaos (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Subcloudy jsou návrh, který představuje jednu možnou alternativu k číslování CZF-RFC-ADDRESSING.

Základním nápadem je rozdělení adresního rozsahu cloudu 10.C.0.0/16 na několik málo větších celků - například na 16 sítí s maskou /20 nebo čtyři sítě s maskou /18. Případně může jít i o rozdělení do několika subnetů o různé velikosti. Takováto část adresního rozsahu je pak využívána na nějaké regionální části území cloudu a pracovně se může nazývat subcloud - a na rozdíl od CZF-RFC-ADDRESSING jsou v rámci jednoho subcloudu přidělené jak rozsahy pro veřejné bezdrátové sítě, tak i rozsahy pro domovní ethernetové sítě. Uvnitř subcloudu je ovšem vhodné se přidržovat původních myšlenek CZF-RFC-ADDRESSING - např. je praktické, aby lokální sítě pointů každého node byly nadále agregovatelné do jediné sítě velikosti /24, apod.

Oproti CZF-RFC-ADDRESSING je třeba myslet na to, že loopback adresy 10.C.0.N se po případném rozdělení na subnety ocitnou všechny v subnetu prvního subcloudu. Nody s pořadovým číslem N v jednotlivých subcloudech by tedy měly zřejmě raději používat loopback adresy ve formátu např. 10.C.16.N pro N z rozsahu 16...31, 10.C.32.N pro N z rozsahu 32...47, apod. (uvedený příklad předpokládá subcloudy používající subnety s maskou /20).

Smyslem tohoto rozdělení je připravit se předem na situaci, kdy délka OSPF routovací tabulky (=počet routovaných sítí) v rámci cloudu vzroste natolik, že bude užitečné sáhnout po nějaké formě agregace síťových prefixů - např. rozdělení do více OSPF oblastí, které bude nějak zhruba odpovídat topologii páteřní sítě cloudu. Může být celkem užitečné agregovat bezdrátové i kabelové sítě v nějaké oblasti do jediného subnetu, který se pak v ostatních částech cloudu bude vyskytovat jenom jako jediná řádka v routovací tabulce. Subcloudy mohou mít ale i jiné využití: např. mohou v budoucnu snadno provozovat vlastní směrovací politiku, nezávislou na směrovací politice svého cloudu (např. peering s jinými subcloudy).

Jde o stejný princip, který byl uplatněn i při rozdělení CZFree.Net na jednotlivé cloudy.