CZF-Ustava

Z CZFree Wiki
Přejít na: navigace, hledání

CZFree.Net je:

 • svobodná síť a její svobodné médium, které je tvořeno, provozováno a využíváno komunitou nezávislých, vzájemně propojených nodů - technické specifikace sítě CZFree.Net popisují CZF-RFC
 • každý člen komunity se může svobodně rozhodnout podílet se na tvorbě těchto dokumentů a dalších projektů společných pro CZFree.Net prostřednicvím -zatím virtualní- CZFree.Org

Node svobodné sítě CZFree.Net je:

 • nezávislá entita, která je připojena k dalšímu node (nodům), a volně směřuje tranzitní provoz svobodné sítě, minimálně na jeden další node či jednomu koncovému uživateli
 • vázán dodržením "Prohlášení svobodného tranzitu"

Prohlášení svobodného tranzitu

Já, vlastník node:

 • souhlasím s dokumentací a veřejnou prezentací aspektů mojí sítě, kterou nabízím k veřejnému využití, pod licencí Gnu Documentation License (služby)
 • souhlasím, že budu udržovat v chodu služby, které nabízím, aby byla zajištěna jejich přijatelná dostupnost na svobodné síti
 • souhlasím, že budu volně směřovat definované množství traznitního provozu přes mou síť, a v nezbytné míře implementovat technická doporučení svobodné sítě (CZFree RFC), aby byla zajištěna funkce efektivního směřování
 • souhlasím, že nebudu modifikovat či zneužívat tranzitní data, která procházejí mojí sítí
 • negarantuji žádnou úroveň služby - používáš svobodnou síť na tvůj vlastní risk
 • nabízím následující služby (uživatel doplní a zveřejní)
 • souhlasím, že vyřeším technické nebo tranzitní problémy s na mě připojenými body
 • souhlasím, že budu učit lokální uživatele o filozofii, údržbě a použití sítě
 • souhlasím, že svou činností nebudu omezovat, obtěžovat či ohrožovat ostatní nody nebo médium svobodné sítě
 • souhlasím, že budu k síti připojovat svobodným rozhodnutím další node či členy, kteří se chtějí připojit k svobodné síti.

Tyto pravidla a definice jsou základním, elementárním nástrojem pro orientaci v síti CZFree.Net, vlastně naší "ústavou". Brzy budou doplněna o technická doporučení (RFC), která definují základní technické požadavky a doporučení pro nezávislé node. Prohlášení svobodného tranzitu bylo převzato a upraveno z originálu "Pico Peering Agreement", který používají svobodné sítě celého světa. Více http://www.picopeer.net/

Žádám všechny stávající node (tedy ty, jejichž bod je v mapě označen symbolem vysílače, ale i ti, jejichž není a přesto jsou plnohodnotnými node), aby prostudovali "Prohlášení svobodného tranzitu", a do tohoto tématu veřejně projevili souhlas nebo nesouhlas, případně další podněty a připomínky. Očekávám, že všichni, co vyjádří souhlas s tímto krokem a přispějí do následující diskuze, pomohou vytvoření první verze pravidel sítě.

Tato verze je testovací a pracovní, očekáváme doplnění dalších základních pravidel (například o zneužití sítě) a jejich celkové zformování do elementárního filozofického prohlášení, které bude veřejně vystaveno a prohlášeno za základní dokument CZFree.Net