CZF

Z CZFree Wiki
Přejít na: navigace, hledání

CZF FAQ

Co je CzFree.net (CZF)

CZFree.Net je neveřejná amatérská počítačová síť na území České republiky. Síť se řídí sadou technických pravidel, která určují, jak spolu jednotlivé počítače a podsítě komunikují. Tato pravidla jsou často formalizována do podoby CZF-RFC. Kdokoliv se může na své náklady připojit, sám poskytnout určité služby a podílet se tak na rozšiřování sítě. Sdílí se tak filozofie spřátelených sítí vznikajících po celém světě.

Kdo je vlastníkem a provozovatelem sítě CZFree.Net ?

CZFree.Net nemá žádného vlastníka, provozovatele a ani sama nic nezaručuje. Tvořena je mnoha propojenými počítači, které provozují jednotliví účastníci na své náklady.

Co mi tedy CZFree.Net přinese, když se připojím?

Všem, kteří se přípojí k síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Tyto zdroje poskytují uživatelé CZF na svou vlastní zodpovědnost a podle své volby. Zde jde například o poskytnutí připojení k Internetu prostřednictvím iGW (brána mezi Internetem a CZF) . Na síti je možné realizovat jakoukoliv legální službu založenou na TCP/IP

Kolik mě bude připojení k CZFree.Net stát?

Náklady je třeba rozdělit na 2 části. První jsou náklady do zařízení, pomocí kterého se budete do sítě připojovat. Obvykle se jedná o bezdrátové (WiFi) zařízení, antény a kabely. Toto zařízení představuje jakousi analogii k modemu u vytáčeného připojení. Druhou částí je cena za vlastní připojení k síti - ta je nulová, ale můžete setkat s tzv. příspěvkem na infrastrukturu. Jeho výše může být různá podle lokality. Za tento příspěvek jsou pořizována společná zařízení, jako jsou přístupové body nebo slouží na pokrytí nákladů na provoz (spotřeba el. energie).

Kolik stojí připojení k Internetu?

Připojení k Internetu je nad rámec CZF, ale v síti CZF najdete různé iGW (brány do Internetu), které vám připojení k internetu mohou zprostředkovat. Cenová nabídka je tedy záležitostí těchto iGW.

Je možné uvnitř sítě CZFree.Net nabízet placené služby, jako například přístup k síti Internet a serverům s placeným obsahem?

Ano, je to možné. Poskytovat placené služby uvnitř sítě může kdokoliv splňující všechny zakonné náležitosti kterýmkoliv subjektům nacházejícím se rovněž uvnitř této sítě. Vzhledem k podstatě fungování sítě je však vyloučena jakákoliv záruka dostupnosti služby pro uživatele.

Jsem člen CZFree.Net ?

Na to si každý může odpovědět sám. Stačí pokud odpoví na následující povinné otázky ANO.

[povinné]

Souhlasíš s ústavou CZFree.Net?
Máš v síti pevnou IP adresu z rozsahu 10.0.0.0/8?
Máš v síti záznam v DNS?
Jsi v mapě CZFree.Net?
Je tvá IP adresa zdokumentovaná a tedy i ověřitelná ostatními členy CZFree.Net?
Máš funkční přezdívku na portálu CZFree.Net?
Pokud platíš za připojení do sítě, máš vše podrobně rozúčtované?
Máš možnost svobodné volby internetové GW?
Umožňuješ na své společně užívané infrastruktuře tranzit dat členům CZFree.Net?

Pokud můžeš odpovědět ANO na aspoň jednu z následujících dvou nepovinných otázek , tak můžeš za odměnu rozhodovat o chodu své sítě.

[nepovinné]

Vlastníš část společně užívané infrastruktury CZFree.Net?
Je tvé vlastnictví infrastruktury zdokumentované a ověřitelné členy CZFree.Net?

IPv6

Síť toho času využívá IPv4 a IPv6.